Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
-
Conium maculatum L. (Baldıran otu )
Familyası : Apiaceae (Umbelliferae)
Sinonimi : C.divarciatum Boiss.
İngilizcesi : Poison hemlock
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Tek yıllık ya da iki yıllık bir bitkidir. Bitki 1-2,5 m yüksekliğe kadar ulaşabilir. Yaprakları koyu yeşil ve 2-4 parçalı, tüysüzdür. Çiçekleri beyazımsı, ışınları pulsu yaprakçıklıdır. Meyveleri yumurtamsı olup dalgalı sırtlara sahip ve tüysüzdür
Zehirlilik
Durumu
:
Bu yabancı otun zehirliliği akut toksik etkiye sahip coniine ve ?-conicein gibi piperidine alkoloidlerinden kaynaklanmaktadır
Kullanımı : -
Kaynaklar : FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası :