Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
Euphorbia spp. (Sütleğen Türleri)
Familyası : Euphorbiaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Spurge, Milkweed
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Euphorbia cinsi dünyaya dağılmış yaklaşık 1600 türü ile oldukça geniş bir bitki cinsidir. Genellikle bu bitkiler tek yıllık ya da çok yıllık otsu bitkilerden oluştuğu gibi, çalımsı türleri de vardır ve bazen kaktüs gibi bir habitat gösterirler. Yaprakları genellikle almaşık dizilişli daha az sıklıkla da dairesel dizilişli ya da karşılıklı olabilir. Çiçekler indirgenmiş yanda olup budak biçimli çiçek durumunda ve tek bir erkek organa indirgenmiş çok sayıda erkek çiçeklerden oluşur. Uçtaki çiçekler dişi çiçekler bulunur. Bu cinse ait bitkilerde genellikle sütsü salgı vardır. İçerdikleri bu salgılardan dolayı zehirli olabildikleri gibi cilt içinde tahriş edici özellikleri vardır.
Zehirlilik
Durumu
:
Kullanımı : -
Kaynaklar : FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası :