Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
-
Equisetum arvense L. (Tarla atkuyruğu, Ekleme)
Familyası : Equisetaceae
Sinonimi : Equisetum calderi, Equisetum saxicola
İngilizcesi : Field horseetail, Bottleorusk
Çevre İstekleri : Taban ve sulanan alanlarda bulunur. Özellikle gevşek kumlu, tınlı, kil ağırlıklı, kumlu-tınlı topraklan sever. Su kenarlarında, bataklıklarda, taban çayır ve meralarda ayrıca meyve bahçelerinde sık rastlanır.
Morfolojisi : Çok yıllık, saplan ilci farklı yapıda, otsu bir bitkidir. Toprak üstü gövdesi bir birine eklenmiş boğumlardan oluşur, ve 4 - 12 sırtlıdır (köşelidir), ilkbaharda oluşur ve spor keselerini taşıyan sap sarımtırak- kahverengi, kalın, dalsız, 20 cm uzunluğunda ve 8 mm çapında sap kınlan 14 - 20 mm dir. Yazın oluşan sürgünler çok daha yeşil renkli 40 - 50 cm boylanabilir. Boğum aralan 1,5 - 6 cm uzunluk ve 1,5 - 5 mm kalınlıktadır. Üzerinde 5-1 0 mm uzunluğunda yukarı doğru genişlemiş dişli ve kahverengi sap kınları bulunur. Dallar sert çok sayıda ve sapların etrafını çevrelemiş 3 - 4 köşeli kınlan, 3 - 4 dişli, daim birinci boğumu sap kınından daha uzundur. Genellikle rizom bazende sporla ürer.
Zehirlilik
Durumu
:
% 7 silisik asit, % 5 saponin ve Equisetin, nikotin, Methoxpyridin ve Organik asitler içerir. İçerdiği zehirli maddeler sebebiyle bitkiyle otlanan hayvanlarda zehirlenmelere neden olur
Kullanımı : -
Kaynaklar : ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.
Dosyası :