Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
Hedera helix L. (Orman sarmaşığı)
Familyası : Araliaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Common Ivy, English Ivy
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Bu bitkinin tüm kısımları saponin içermektedir. Bitki 2m yüksekliğe kadar ulaşır, çalımsı ve tırmanıcıdır. Yaprakları herdem yeşil, tüysüz ve olgunlaştığında değişik şekillerde olabilir. Alttaki yaprakları loblu, damarları genellikle beyaz, çiçeklenen sürgünlerin üstteki yaprakları mızraksı ve düz kenarlıdır. Meyveleri küresel ve 3-5 tohumludur. Baharda olgunlaştığı zaman siyah renk alır.
Zehirlilik
Durumu
:
Bu yabancı otun zehirliliği triterpenoid saponin ve poly-ynes (oxalic asit olduğu düşünülmekte)’den kaynaklanmaktadır
Kullanımı : -
Kaynaklar : FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası :