Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
-
Hypericum perforatum L. (San kantaron, Kılıç otu, Kızıl ot)
Familyası : Guttiferae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Hard boy, St. Johns wort
Çevre İstekleri : Güneşli, kuru ve kireçli ortamları sever. Bağlar, meyve bahçeleri, boş alanlar, yol kenarlarında sık rastlanır.
Morfolojisi : Çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Gövde tüysüz ve üst kısmı dallanmış olup 30 - 60 (100) cm boylanabilir. Yapraklar karşılıklı olarak dizilmiş küçük, oval, 5 - 35 mm boyda ve koyu noktalıdır. Çanak yapraklan yeşil, 5 adet, 6 mm uzunlukta ve gutteler ihtiva eder. Taç yapraklan (5) 10 -15 mm uzunlukta eliptik, altın sansı renkte üzerinde çizgi ve noktalar bulunur. Çiçeklenme zamanı haziran - ağustos aylandır. 3 parçalı bir kapsül içerisinde oluşan tohumlar 0,8 - 1 mm uzunluk ve 0,3 - 0,4 mm çapında silindir formunda, üst yüzeyi pütürlü ve siyahımsı kahverengi renktedir.
Zehirlilik
Durumu
:
Bu yabancı ot içerisinde tedavi amacıyla kullanılmasını sağlayan bir çok madde vardır ancak bitki ekstarktından elde edilen flavonoid-aglycone quercetin’in mutagenik etkisi olduğu ve toksik etkisinin de bununla ilişkilendirildiği düşünülmektedir
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1)ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye’nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16. 2)FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Pois
Dosyası :