Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
Ornithogalum umbellatum L. (Tükrük otu)
Familyası : Liliaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Grass lily, Sleepydick
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Soğanları yanal sürgünlü (yavrulu) yada soğancıklıdır. Çiçek kümesi gövdesi dik, 10-30 cm’dir. Yaprakları şeritsi olup genellikle çiçek kümesi gövdesinden daha uzun, 2-4 m genişliğinde, üst yüzeyi beyaz bir çizgiye sahip; kenarları düz ve tüysüzdür. Salkım 6-20 çiçeklidir. Çiçek örtü segmentleri 15-21 mm, iç tarafı beyaz, dışta ise yeşil kuşaklıdır. Meyve sapları dik olup kapsülleri kanatsızdır.
Zehirlilik
Durumu
:
Ornithogalum cinsi kardiyak glikozit içermektedir. O. umbellatum’un rizomlarından en az yedi adet cardenolid’in olduğu tespit edilmiştir. Zehirlilik etkisi bitkinin içerdiği bu glikozitlerden kaynaklanmaktadır
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1) CULLEN, J. 1986. Ornithagalum L. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edited by P.H. Davis. Volume Eight. 2) FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası :