Yabancı Otlar

Zehirli Yabancı Otlar
Urtica dioica L. (Büyük Isırgan)
Familyası : Urticaceae
Sinonimi : -
İngilizcesi : Stinging nettle, common nettle
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Çok yıllık otsu bir yabancı ot olup 30-150 cm boylarına ulaşabilir. Yaprakları genişçe yumurtamsı (dar mızraksıya kadar değişebilir), 4-11 X 3-10 cm, keskin ve kaba dişli, keskin sivri uçludur. Erkek ve dişi çiçekler birbirine benzer. Bitki 500-2700 m arasında görülür.
Zehirlilik
Durumu
:
Bitki acetylcholine, histamine ve serotonin içermekte, U. diocica’nın köklerinden elde edilen peptit benzeri bileşiklerin toksitede ana rol oynadığı düşünülmektedir
Kullanımı : -
Kaynaklar : 1) TOWNSEND, C.C., 1982. Urtica L. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edited by P.H. Davis. Volume Seven.2) FROHNE, D. and PFANDER, H.J., 2005. Poisonous Plants. Translated by: Inge Alford, Camridge, Manson Publishing, Sh. 469.
Dosyası :