Yabancı Otlar

Parazitik Yabancı Otlar
Cuscuta campestris Yuncker (Tarla küskütü, Sarı bağsak, Cin saçı)
Familyası : Cuscutaceae
Sinonimi : C.arvensis Fiori and Paol
İngilizcesi : Field dodder
Çevre İstekleri : -
Morfolojisi : Gövdesi inceden orta kalınlığa kadar değişir ve beyazımsı yada sarımsıdır. Çiçek kümesi küresel, genellikle çok çiçekli ve yoğun, bazen az çiçekli ve az yoğun, 3-12 mm çapındadır. Çiçekçik sapı genellikle çiçeklerden daha kısadır. Çiçekler 2-3 mm, beyaz, krem ya da kırmızımsı, düz yada salgı bezlidir. Çanak yapraklar hemen hemen taç yaprak tüpüne eşit uzunlukta, geniş yumurta biçimliden yuvarlağa kadar değişecek şekilde, uçları ise kör uçludan keskin sivri uçluya kadar değişen şekildedir. Taç yaprak lobları çan biçimli tüp uzunluğuna eşit veya daha kısa olabilir. Stamen genellikle taç yaprak loblarından az kısadır. Kapsül şeklindeki meyveleri (1,5-) 2,3 mm uzunluğunda, basık küresel, tohumları 1-1,5 mm uzunluğunda ve her kapsülde 2-4 adettir. Kültürü yapılan pek çok bitki ya da yabancı otları parazitler.
Zehirlilik
Durumu
:
-
Kullanımı : -
Kaynaklar : PLITMANN, U., 1978. Cuscutaceae. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edited by P.H. Davis. Volume Six.
Dosyası :